Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Omdan Advisory+Action samarbejder med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark omkring strategisk udvikling og implementering af visionen for "Det cirkulære Nordjylland". 

STRANDET

STRANDET arbejder med at skabe værdi af den havplast der strander på den danske vestkyst, derved sikres opmærksomhed omkring problematikken og der skabes positive incitamenter til at gøre noget ved det.

Omdan Advisory+Action er partner i forhold til at udvikle cirkulære forretningsmodeller og værdikæder for anvendelsen af havplast.