Online visualisering af CØ tekstil loop i NJ

Visualisering af CØ tekstil loop i Nordjylland.

Kan tilpasses og udvides som det ønskes. Hvert element kan indeholde en beskrivelse og der kan tilknyttes data som eksempelvis mængde i ton.

Kortet er dynamisk og kan løbende opdateres og udvides med nye forbindelser eller oplysninger.

Som det ses herunder kan det fungere på forskellige platforme. Det kan printes og eksempelvis bruges i forbindelse med workshop, og så kan man have en version online.

Fordelen er at man hurtigt får et samlet overblik over de vigtigste materialestrømme, samt får visualiseret de centrale forbindelser mellem personer, virksomheder m.v

Herunder er et eksempel - klik på de enkelte elementer for detaljer, zoom ind og ud for overblik, tilføj nye forbindelser og udvid med flere virksomheder.