Kan man få værdi ud af plastforureningen på vores kyster?

Indenfor i STRANDET Lab i Nr. Vorupør

Indenfor i STRANDET Lab i Nr. Vorupør

Plast er det her fantastiske materiale som i høj grad har været med til at definere udviklingen af de moderne økonomier. Det er holdbart, formbart og billigt at producere. 

Men desværre har de egenskaber vist sig at medføre en række meget uheldige ikke tilsigtede konsekvenser, særligt fordi økonomien og dermed mængden af produceret plast vokser. 

Plastforurening i havet, i byer, i landskabet og ved kysterne er en tydelig påmindelse om at noget er galt.  

Eksperimentet er så at sige løbet løbsk, der mangler et grundlæggende bæredygtigt design af det system plast indgår i. 

Dette er kernen i en holdbar og langsigtet løsning på plastproblemet. Og i denne sammenhæng er tankesættet og principperne i cirkulær økonomi efter min vurdering det mest perspektivrige bud på en vej fremad.

Der udgives for tiden den ene detaljerede rapport efter den anden omkring problemets omfang og konsekvenser. Det er godt med viden og indsigt.

Men det er også vigtigt at få sat handlinger i gang.

Det er baggrunden for at jeg i Omdan Advisory+Action har indledt et tæt samarbejde med den spændende start-up virksomhed STRANDET.

Med min baggrund og ekspertise indenfor cirkulær økonomi hjælper jeg STRANDET med rådgivning omkring udvikling af produkter og etablering af nye cirkulære værdikæder hvor havplast får værdi.

STRANDET har eksempelvis lavet medaljerne til sommerens SUP event “Midsummer Viking Challenge” - se https://www.redbull.com/dk-da/videos/mid-summer-viking-challenge-amager-strand.

Et godt eksempel på hvordan vi bruger havplastens unikke historie og oprindelse til at skabe værdi.

Vi arbejder benhårdt på at finde på de rigtige koncepter og ideer hvor vores havplast kan indgå i cirkulære værdikæder. Jeg vil bruge bloggen her til at dele nogle af de ting vi finder på.

Aloha!